Drama Çalışmaları

Genelde grupsal olarak yaptığımız ifade, jest, mimik , Türkçeyi doğru konuşma, okuma, ritmik beceri hareketleri, beden dili, gibi derslerin olduğu etkinlik çalışmalarımızdandır.